Smits Lith Beheer bv is een toonaangevend bedrijf en loopt graag voorop bij vernieuwingen op het gebied van veiligheid en milieu. Ons eigen touringcarbedrijf (SLB bv) was één van de eerste touringcarbedrijven met het certificaat van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB). In 2015 is dit overgegaan op de ISO Norm. En sindsdien hebben we het ISO9001-certificaat. ISO9001 is internationaal het meest erkende kwaliteitsmanagement normsysteem. En wordt toegepast door meer dan een half miljoen organisaties in 150 landen. Smits Lith Beheer bv wil door deze certificering laten zien dat we als organisatie voldoen aan de hoogste internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. We willen hiermee ook aantonen in staat te zijn te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de kwaliteitseisen van de eigen organisatie. De brancheorganisatie ANVR maakt van het vervoer per touringcar vanuit Nederland uitsluitend gebruik van bedrijven die houder zijn van het Keurmerk Touringcarbedrijf of in het bezit zijn van ISO 9001-certificering met een hieraan gekoppeld ANVR-Veiligheidsdocument. Zij stellen ISO9001 en het veiligheidsdocument dus gelijk aan het SKTB-certificaat.

Elk aldus erkend touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien, zijn deze touringcarbedrijven altijd meer dan adequaat verzekerd. Grote nationale en internationale opdrachtgevers accepteren in hun nieuwe (Europese) aanbestedingen ISO9001 als vervanger van het SKTB-certificaat of stellen ISO9001 certificering inmiddels zelfs als eis.

Bij Smits Lith Beheer bv is uw veiligheid vanwege onze hoge kwaliteitseisen meer dan gewaarborgd. Onze certificeringsystemen zijn ontwikkeld voor het hier en nu. Ze zijn klaar voor de toekomst en worden nationaal en internationaal gedragen. Duurzaamheid Smits Lith Beheer bv loopt als organisatie voorop in een duurzame bedrijfsvoering. Zowel op kantoor, in onze werkplaats en uiteraard bij onze chauffeurs en rijdend materieel wordt er veel aandacht besteed aan een duurzame bedrijfsvoering. Milieuaspecten zijn opgenomen binnen onze beleidsverklaring en vormen een algemene doelstelling ter verbetering van ons klimaat. Dit komt tot uiting binnen het moderne wagenpark dat voldoet aan de Europese normstellingen.

Het overgrote deel van ons wagenpark heeft een zuinige Euro 5 motor en een aantal wagens heeft de nieuwste Euro 6 motor Deze motoren zorgen voor minder CO2-uitstoot en leveren direct een minder vervuilende bijdrage aan het milieu. De maatregelen die Smits Lith Beheer bv neemt hebben als doel het verminderen van bestaande negatieve milieueffecten.

Als reisorganisatie is Smits Lith Beheer bv aangesloten bij de ANVR. De reisbranche voelt zich sterk betrokken bij duurzaam ondernemen en om deze reden zet Smits Lith Beheer bv zich samen met de ANVR in om het reizen voor volgende generaties aantrekkelijk te houden.

• Jaarlijkse toetsing van het ISO-certificaat
• Vakkundig technisch onderhoud
• Strenge controles van STO
• Goede verzekering
• Klantgerichte klachtenprocedure
• Gekwalificeerde chauffeur
• Vijfjaarlijkse rijvaardigheidstest
• Strikte naleving rij- en rusttijden
• Calamiteitencode • Serviceplan