BELEID EN DOELSTELLINGEN

De directie wil met het kwaliteitsmanagementsysteem bereiken dat optimaal voldaan wordt aan deze eisen:
– eisen van de organisatie en haar medewerkers zelf.
– eisen van klanten
– eisen zoals vastgelegd in relevante wet- en regelgeving
Hetgeen resulteert in klanttevredenheid, verdere verbetering van onze organisatie, de arbeidsomstandigheden en daarmee automatisch het voorbestaan van het bedrijf.

Het kwaliteitssysteem is zo opgezet, dat continue verbetering verweven is in de organisatie.

Eisen van Touringcarbedrijf:
– Meerwaarde en onderscheiding van de organisatie door het kwaliteitssysteem;
– Het verzorgen van kwalitatief hoogstaand personenvervoer;
– Bijdrage tot een efficiënte bedrijfsvoering;
– Iedere medewerker (intern als wel extern) is bekend met en betrokken bij de doelen en de middelen van het kwaliteitssysteem om het gestelde kwaliteitsniveau te continueren en mogelijk te verbeteren;
– De directie draagt er zorg voor dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving en dat de medewerkers, daar waar dat voor hun functie van toepassing is, hiervan op de hoogte zijn.

Voor het Touringcarbedrijf gelden de volgende (wettelijke) eisen en richtlijnen:
Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenbesluit vervoer
Wet Personenvervoer 2000
Besluit Personenvervoer 2000
Wegenverkeerswet 1994
Cao TC vervoer (STO)
ISO-9001

Klanteisen en –verwachtingen
– Goede prijs / kwaliteitverhouding (markconform) met duidelijke tarieven en offertes.
– Voldoen aan eisen en vergunningen.
– Vervoer op gewenst tijdstip en route en op tijd arriveren van vervoer zowel bij vertrek als aankomst.
– Comfortabel en veilig vervoer.
– Voertuigen voldoen aan veiligheidseisen en normen.
– Schone en goed onderhouden voertuigen, kortom: representatief materieel wat voldoet aan richtlijnen.
– Een correcte, vriendelijke en behulpzame chauffeur met een aangename, comfortabele en veilige rijstijl en correcte en prettige afhandeling van incheckprocedures en administratie bij vertrek en aankomst.
– Facturering volgens opdracht / afspraak.
– Mogelijkheid tot het melden van klachten / aanbevelingen (klachtenprocedure).

Doelstellingen
Jaarlijks worden doelstellingen opgesteld en beoordeeld in de directiebeoordeling. Deze worden via het per-soneelsoverleg bekend gemaakt aan de medewerkers. Het kwaliteitsbeleid is via internet beschikbaar voor de belanghebbenden.

A.F.J. Smits, Directeur touringcars
R.J.F. Smits, Directeur verkoop